SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE azylant NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-02-05 meg

uchodźca, któremu jakieś państwo udzieliło azylu

# 2007-02-04 imskrak

osoba posiadająca prawo do azylu w innym państwie