SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE dywersyfikacja AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2017-12-19 tevex

1. zróżnicowanie lub rozszerzenie oferowanych produktów i usług w celu pełniejszego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa;
2. dywersyfikacja portfela papierów wartościowych - zakup różnych papierów wartościowych w celu obniżenia ryzyka inwestycyjnego

# 2012-10-11 tevex

różnicowanie, podział na mniejsze części (np. inwestycji, źródeł dostaw) w celu minimalizacji ryzyka; dywersyfikowanie

# 2011-02-03 severson

różnicowanie, podział na mniejsze części (np. inwestycji, źródeł dostaw) w celu minimalizacji ryzyka