SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE tyś


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-06-22 koalar

"ty" połączone z ruchomą końcówką drugiej osoby czasu przeszłego lub teraźniejszego czasownika "być"