SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE dalej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-06 koalar

1. stopień wyższy od "daleko";
2. następnie, później;
3. słowo oznaczające rozpoczęcie, przeważnie nagłe, jakiejś czynności; nuż, nuże;
4. wykrzyknik oznaczający zachętę do zrobienia czegoś

# 2005-07-06 koalar

1. stopień wyższy od "daleko";
2. następnie, później;
3. słowo oznaczające rozpoczęcie, przeważnie nagłe, jakiejś czynności; nuż, nuże
4. wykrzyknik oznaczający zachętę do zrobienia czegoś