sjp Słownik Języka
Polskiego

deklamacja

dopuszczalne w grach

deklamacja

1. wygłaszanie utworu literackiego w sposób artystyczny; recytacja;
2. przenośnie: mowa, przemówienie, tekst o nieszczerej treści, pełne przesady i sztuczności; frazes, banał, ogólnik, pustosłowie


komentarze:

# ~gosc 2012-08-16

publiczne wygłoszenie utworu literackiego z pamięci, najczęściej wierszowanego, jako sztuka interpretacji tekstu na głos.

Komentarze zablokowane.