sjp Słownik Języka
Polskiego

dziarski

dopuszczalne w grach

dziarski

książkowo:
1. pełen życia, energii; ochoczy, żwawy;
2. dzielny, waleczny; chwacki, zuchowaty


komentarze:

(brak)