sjp Słownik Języka
Polskiego

intendent

dopuszczalne w grach

intendent

pracownik działu gospodarczego w jakiejś instytucji


komentarze:

# ~gosc 2009-01-11

W książce do historii wydawnictwa Operon (nr. dop. 172/03) do klasy drugiej liceum na stronie 121 (Rządy Henryka IV Burbona (1589-1610)) występuje takie oto zdanie:
"Dlatego do kontroli lokalnych urzędników powołał podległych mu bezpośrednio intendentów."

Co oznacza ostatnie słowo tego zdania? Kto to jest "Intendent" wg. autorów?

# festucarubra 2009-04-15

też mnie to zastanawia, kto to jest ten intendent tak po polskiemu :p

# marcinloix 2009-04-18

Intendent to urzędnik w szczególności zajmujący się sprawami skarbowymi (intendent, superintendent - nadintendent) w wojsku aprowizacją (intendent wojskowy)
synonimy: inspektor; kontroler

# marcinloix 2009-04-18

nadzorca, zwierzchnik, przełożony,

# ~gosc 2011-05-09

Intendent a raczej Superintendent to również tytuł Zwierzchnika Kościoła Metodystów w Polsce...

Komentarze zablokowane.