SJP
Słownik SJP

intersubiektywny

dopuszczalne w grach

intersubiektywny

dostępny więcej niż jednemu podmiotowi poznającemu, nieograniczony wyłącznie do doznań, przeżyć i myśli jednostkowego podmiotu poznającego; uniwersalny, wszechstronny


KOMENTARZE:

(brak)