sjp Słownik Języka
Polskiego

inwokacja

dopuszczalne w grach

inwokacja

rozwinięta apostrofa będąca bezpośrednią prośbą do Boga lub bóstwa o poetyckie natchnienie


komentarze:

# freodon 2014-04-23

...lub do świętego