SJP

inwokacja

dopuszczalne w grach ✔

inwokacja

rozwinięta apostrofa będąca bezpośrednią prośbą do Boga lub bóstwa o poetyckie natchnienie


komentarze:

freodon # 2014-04-23

...lub do świętego