SJP
Słownik SJP

konfesyjny

dopuszczalne w grach

konfesyjny

związany z religią, wyznaniowy


KOMENTARZE:

~gosc # 2009-02-04

konfesyjny znaczy religijny (nie w sensie bogobojny, ale zwiazany z religią), wyznaniowy
np.: poezja konfesyjna

~gosc # 2012-03-27

Poezja konfesyjna wcale nie musi być związana z religią i najczęściej nie jest (patrz: ważne reprezentantki - Sylvia Plath, czy Anne Sexton). Poezja konfesyjna to znaczy poezja t.zw wyznaniowa, bardzo intymna, niczym spowiedź, ale w metaforycznym znaczeniu tego słowa. Nie ma korespondować z religią, a być obnażeniem głębi duszy autora.