SJP

krocie

dopuszczalne w grach ✔

krocie

przestarzałe: wielka ilość czegoś, przede wszystkim pieniędzy; majątek


komentarze:

mccluskey # 2007-10-15

a KROCIEM???

~gosc # 2007-10-15

A od kiedy krocie mają liczbę pojedynczą?

~gosc # 2008-08-09

A od kiedy krocie s t a n o w i liczbę mnogą?
Poza tym - kto wymyślił znaczenie nr 2?

~gosc # 2009-06-04

>>Poza tym - kto wymyślił znaczenie nr 2?
Nie wiem, ale autor wziął przykład z Sienkiewicza:
Tu Oleńka wstawszy próbowała się uwolnić z rąk pana Andrzeja Kmicica, ale on, przygarnąwszy ją jeszcze silniej do siebie, począł całować po ustach, po oczach, powtarzając przy tym :

- A mój ty krociu, mój tysiącu, moje ty kochanie najmilsze!

~gosc # 2013-02-17

Przykład z powieści Sienkiewicza "Krzyżacy": "- Hej, krocie ty moje! hej, dziewczyno ty moja! - zawołał Zbyszko. - Hej!..."