sjp Słownik Języka
Polskiego

majdan

dopuszczalne w grach

majdan

potocznie: duży bagaż, czyjeś rzeczy, toboły

majdan

dopuszczalne w grach

majdan

1. dawniej: plac we wsi, w obozie wojskowym lub w warowni; podwórzec, podworzec;
2. dawniej: miejsce, gdzie karczuje się las i obrabia drewno


komentarze:

# gm34a 2006-03-10

no i prosze w słowniku nawet radek majdan się znalazł :P:P

# uwieziona666 2008-09-14

tak tylko ciekawe gdzie slownik nawet nie zna tego prymitywa;)

# ~gosc 2009-08-25

Majdan to również uchwyt łuku

# ~gosc 2012-03-26

nazwisko, jest Doda, nie ma Nergala

# ~gosc 2012-10-04

Aj tam odrazu prymityw, piłkę to on kopać umie HŁE HŁE HŁE

# ~gosc 2013-12-01

Plac w Kijowie

# ~gosc 2013-12-21

Majdan wg Słownika Wyrazów Obcych PWN to słowo pochodzące z języka tureckiego. Jest to przestarzałe określenie placu we wsi, w obozie wojskowym, w warowni ale także potoczne określenie dla czyjchś rzeczy, bagaży, tłumoków, tobołów.

Jak podaje Grzegorz Dziura na pięknej stronie http://majdan.stary.webpark.pl/historia.htm poświęconej jego rodzinnemu Majdanowi Staremu w województwie lubelskim:

Nazwa "Majdan" wywodzi się najprawdopodobniej od miejsca założenia (usytuowania) wsi. Majdan - jest to nazwa kulturowa oznaczająca "osadę leśną" od ukraińskiego "majdan" oznaczającego "wycinkę w lesie, zakład produkujący potaż". W języku polskim używano słowa "majdan" na oznaczenie "placu, rynku", co jest pożyczką z języka ukraińskiego, w którym jest apelatywem pochodzenia tureckiego od słowa "mejdan" oznaczającego "plac" (według W. Makarskiego, "Nazwy miejscowe dawnej ziemi przemyskiej").

Według Encyklopedii Staropolskiej Aleksandra Brucknera:

W tureckim oryginale plac, nabrał w Polsce znaczeń specjalnych. W obozie nazywał się majdanem rynek, na którym kupowano co potrzebne a sprzedawano zdobyty łup ; towarzysz dostawał nieraz za pół darmo tego, co kupiec czy szynkarz drożej płacić musiał. Majdanem nazywał się plac w lesie, gdzie smołę lub potaż wypalano, z sędzią i pomocnikami pilnującymi porządku ; podobnież rynek fabryczny, warzelnie saletry itp.

# ~gosc 2014-02-03

Czy zatem kijowski Majdan Sprawiedliwości nie powinien być w Polsce nazywany Placem Sprawiedliwości? Kijów wsią nie jest, nie był chyba nawet w czasach Rusi Kijowskiej jak Chrobry miecz wyszczerbił...