SJP
Słownik SJP

prozodia

dopuszczalne w grach ✔

prozodia

1. nauka o budowie wiersza, zajmująca się zagadnieniami akcentu, iloczasu i intonacji
2. ogół brzmieniowych właściwości języka, które różnicują, postaciują i członują głoskowy, sylabiczny i wyrazowy strumień mowy


komentarze:

~gosc # 2015-01-19

Prozodia - składowe: akcent, rytm, melodia.