SJP
Słownik SJP

referencje

dopuszczalne w grach ✔

referencje

pisemna opinia wystawiana osobie ubiegającej się o pracę; list polecający

referencje

dopuszczalne w grach ✔

referencja

1. w informatyce: sposób adresowania za pomocą wskaźników;
2. w filozofii i semantyce: znaczenie uzupełniające ogólny sens; odniesienie


komentarze:

wendkarzyk # 2010-07-11

Referencje - osobne hasło. SWO Kamińska-Zszamaj