SJP

sekwencja

dopuszczalne w grach ✔

sekwencja

1. układ elementów następujących po sobie w określonej kolejności;
2. fragment filmu lub przedstawienia stanowiący pewną zamkniętą całość;
3. dramaturgicznie zamknięty fragment filmu, będący odpowiednikiem aktu w dramacie;
4. powtarzanie motywu, zwrotu melodycznego na stopniowo zmieniającej się wysokości;
5. rodzaj średniowiecznej poezji liturgicznej wyposażonej w melodię


komentarze:

~gosc # 2012-02-20

czy to jest prawda

~gosc # 2012-02-20

tak

~gosc # 2014-03-10

dzięki

~gosc # 2014-09-04

noaha