SJP
Słownik SJP

Ostatnie komentarze

(najnowsze z opóźnieniem na moderację)

paszczak # 2017-03-25 ~gosc

A co z Bobkiem? Ten składał się z samej paszczy i kończyn.

Rów # 2017-03-25 ~gosc

(kontynuacjao poprzedniego komentarza):

Rów # 2017-03-25 ~gosc

Rów, rów, rów huhuhuhuhuf ☺. Zgadzam się z powyższym, że może być w ziemi, ale jest też u człowieka. Mężczyźni mają jeden rów (albo rowek, zwał jak zwał), a kobiety mają dwa. Tak naprawdę to są to rowki, ale w tym haśle słownikowym nie znalazłem żadnych komentarzy, a w rowie tak

wybojek # 2017-03-25 ~gosc

mały wybój...?????????

Zawężać # 2017-03-25 ~gosc

zawęzić, zawężać - '(u)czynić węższym'
zawężyć, zawężać - 'rozpropagow(yw)ać węże'

Wąż # 2017-03-25 ~gosc

À propos węża - mamy 'zawężanie', czyli 'czynienie czegoś węższym' lub 'rozprzestrzenianie populacji węży na jakimś terenie'.
Terenie to również lm od Terenia (zdr. od Teresa).

Chwytnica # 2017-03-25 ~gosc

Gatunek żaby.

Koczownica # 2017-03-25 ~gosc

Gatunek pszczoły.

Narożnica # 2017-03-25 ~gosc

Narożnica nosata - gatunek żaby.

przytarcie # 2017-03-25 mirnal

Nazbyt uczciwy i szczery p. Kamil Stoch przyznał dzisiaj, że przytarł (na Planicy) śnieg. Nasi komentatorzy ani razu nie zająknęli się o tym przytarciu, choć u zagranicznych skoczków mniej wyraźne przytarcia jednak widzieli... Ukłony od Kalego. Tak czy owak - wielkie gratulacje dla naszego Mistrza!

Kali # 2017-03-25 mirnal

Nazbyt uczciwy i szczery p. Kamil Stoch przyznał dzisiaj, że przytarł (na Planicy) śnieg. Nasi komentatorzy ani razu nie zająknęli się o tym przytarciu, choć u zagranicznych skoczków mniej wyraźne przytarcia jednak widzieli... Ukłony od Kalego. Tak czy owak - wielkie gratulacje dla naszego Mistrza!

lel # 2017-03-25 ~gosc

lel to bóstwo prasłowiańskie
Pozdro XD

karykatura # 2017-03-25 ~gosc

Dobry słownik

truśka # 2017-03-25 ~gosc

U babci na wsi mówiło się "Siedzi cicho jak truśka" albo prościej "Siedzi jak truśka". Spotkałem się też z formą "trusia". Tak się mówiło na zwierzaki, głównie kury lub gołębie, ale też na spokojnego człowieka.

konwekcja # 2017-03-25 ~gosc

Na tej zasadzie np. ogrzewa się powietrze w mieszkaniu z grzejnikami jebane osły. Jeszcze się dureń będzie zastanawiał czy ktoś kiedyś użył. Co za młotki pośród tych zwierząt nikczemnie nazwanych homo sapiensami jeśli z człowiekiem myślącym nie ma to nic wspólnego.

parówka # 2017-03-25 mirnal

"3. cienka kiełbaska z mielonego mięsa" - widywałem grube parówki...

odrzut # 2017-03-25 mirnal

P. 3. i 4. powinny być połączone ze sobą jako jeden temat.

nuż, widelec # 2017-03-25 mirnal

Żart językowy oparty na identycznym brzmieniu słów nuż i nóż.

odrzut # 2017-03-25 mirnal

Odpowiedź banku na wniosek kredytowy poprzez internet: „Status wniosku CDE0011466992:oferta negatywna. Tryb przeglądania. Edycja niektórych danych jest zablokowana. Przyczyny odrzutu: Brak zdolności kredytowej”.

Zmeł # 2017-03-25 ~gosc

Powinni być

rycyna # 2017-03-25 mirnal

Może i racja, skoro sł. Arcta sprzed wojny ma tylko - "olej rycynowy, olej rącznikowy; alkaloid wydobywany z nasion rącznika"? Nie mogą być dwa rzeczowniki w podobnej dziedzinie o tej samej nazwie, z których jedna zabija, druga nie... Nieprawdaż?

Kasia # 2017-03-25 ~gosc

Dla mnie "kasia" (z małej litery) to synonim kota, zwłaszcza kotki. Skoro wiewiórka jest "basia", to kotek będzie "kasią".

matematyka # 2017-03-25 mirnal

Poradnia Językowa, 18 marca 2017
Znaki mniejszości i większości
W pkt. 6 karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Min. Zdrowia z 23.12.2010r. jest zapis :
Poruszanie się po powierzchniach płaskich:
0= nie porusza się lub do < 50m
5= niezależny na wózku, wliczając zakręty > 50m
10= spacery za pomocą słowną lub fizyczną jednej osoby > 50m
15= niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy np. laski >50m
Moja wątpliwość dotyczy odczytania treści z uwzględnieniem użytych symboli matematycznych.
Odpowiedź -
Znak graficzny [ < ] (znak mniejszości) oznacza, że liczba lub wyrażenie poprzedzające go są mniejsze od liczby lub wyrażenia następujących po nim, np. x < 5 oznacza, że x jest mniejsze od 5. Z kolei znak graficzny [ > ] (znak większości) oznacza, iż liczba lub wyrażenie poprzedzające go są większe od liczby lub wyrażenia następujących po nim, np. x > 5 oznacza, iż x jest większe od 5.
Zapis typu: 0 – nie porusza się lub do <50 m oznacza, że pacjent otrzymuje zero punktów, jeśli nie porusza się w ogóle lub porusza się po powierzchniach płaskich na odległość wynoszącą mniej niż 50 metrów. Z kolei zapis: 15 – niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy, np. laski, >50 m należy interpretować, iż pacjent otrzymuje 15 punktów, jeśli jest niezależny w czynności chodzenia od pomocy drugiej osoby, może przejść więcej niż 50 metrów, ewentualnie z pomocą laski ortopedycznej.
Zapisy z użyciem znaków mniejszości i większości są powszechnie stosowane – jako skracające zapis – w różnego typu medycznych i paramedycznych ocenach pacjentów opartych na skali punktowej, np. Ocena stanu odżywiania, por. Spadek masy ciała w ciągu ostatnich 3 miesięcy : 0 – utrata >3 kg, 1 – nie wiadomo, 2 – utrata 1–3 kg, 3 – bez utraty; lub Skala oceny równowagi i chodu, por. Równowaga podczas stania: 0 – stoi niepewnie, 1 – stoi pewnie, ale na szerokiej podstawie (obie pięty w odległości >10 cm od siebie) lub podpierając się laską, chodzikiem itp., 2 – stoi ze stopami złączonymi, bez podparcia.
Należy pamiętać, iż tego typu dokumenty są przygotowywane przez specjalistów i służą specjalistom. Powinny być wypełniane z ich pomocą.
- Adam Wolański
****************************

Mój komentarz -
Poruszanie się po powierzchniach płaskich:
0= nie porusza się lub do < 50m
5= niezależny na wózku, wliczając zakręty > 50m
10= spacery za pomocą słowną lub fizyczną jednej osoby > 50m
15= niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy np. laski >50m
Zastąpiłbym przystępniejszym tekstem, bez matematycznych zapisów (także spacje przed „m” oraz po liczbach; a cóż to za zastosowanie znaku równości?), np.
Poruszanie się pacjenta po powierzchniach płaskich:
0 - porusza się do 50 m
5 - jest niezależny na wózku (także podczas zakrętów) powyżej 50 m
10 - spaceruje przy słownej lub fizycznej pomocy jednej osoby powyżej 50 m
15 - jest niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy np. laski powyżej 50 m.
W mojej propozycji są zdania, nie zaś równoważniki, jest więcej upodmiotowienia pacjenta, a nie zaś jakoś tak bezosobowo. Tekst nie jest dłuższy, ale przy okazji bardziej ludzki. Nie ma - dla wielu ludzi - dziwnych znaków, które w regulaminach są niemile widziane i nie są niezbędne.
Ponadto popełniono błąd polegający, na tym, że jeśli przed wyliczaniem podane jest pewne słowo (tu „poruszać się”), to nie powinno występować ono w wyliczeniach. Dodatkowo - jeśli trzy ostatnie punkty dotyczą odległości większej niż 50 m, to - niejako powinno się ten fakt wyciągnąć przed nawias, zatem proponuję niemal ostatecznie -
Poruszanie się pacjenta po powierzchniach płaskich:
0 - porusza się do 50 m,
zaś powyżej 50 m:
5 - jest niezależny na wózku (także podczas zakrętów)
10 - spaceruje przy słownej lub fizycznej pomocy jednej osoby
15 - jest niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy np. laski.
Można jeszcze krócej –
Poruszanie się pacjenta po powierzchniach płaskich* powyżej 50 m:
5 - jest niezależny na wózku (także podczas zakrętów)
10 - spaceruje przy słownej lub fizycznej pomocy jednej osoby
15 - jest niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy np. laski**;
0 - (jeśli) porusza się do 50 m.
* - zapewne płaskich i poziomych
** - może dodać „ortopedycznej”, aby pacjenci nie musieli uśmiechać się porozumiewawczo lub rzewniej wspominać młodości (znowu brak równości płci – nie dotyczy to pań)

Dania # 2017-03-25 mirnal

OŚWIADCZENIA RZĄDOWE (1930):
574-z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Danji i Jugosławji Konwencji...
575-z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Włoch, Danji, Francji, Węgier, Łotwy, Szwajcarji, Hiszpanji, Portugalji, Norwegji, Bułgarji i Estonji Konwencji...
577-z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję, Imperjum Brytyjskie, Syjam, Finlandję, Norwegję, Szwecję, Danję, Hiszpanję, Holandję, Czechosłowację, Austrję, Szwajcarję, Albanję, Bułgarję, Łotwę, Luksemburg, Urugwaj, Salwador i Litwę Protokółu...

Dania # 2017-03-25 mirnal

Dz.U. 1930 nr 72 poz. 577
Oświadczenie Rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję, Imperium Brytyjskie, Syjam, Finlandję, Norwegję, Szwecję, Danję, Hiszpanję, Holandję, Czechosłowację, Austrję, Szwajcarję, Albanję, Bułgarję, Łotwę, Luksemburg, Urugwaj, Salvador i Litwę Protokółu, podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r.

"udał się z wizytą do Danij"???

Rumunia # 2017-03-25 mirnal

W 1937 już pisano po naszemu - "KONWENCJA
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii dotyc:rąca ułatwień płatniczych w ruchu turystów i podróżnych podpisana w Bukareszcie, dnia 24 kwietnia 1937 r.
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, M Y, I G N A C Y M O Ś C I C K I,
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, wiadomym czynimy:". Przy okazji - dlaczego odróżniano turystów od podróżnych i czy dzisiaj jest podobnie?

tepa # 2017-03-25 ~gosc

!!!!!!w gwarze ogon psa

lasia # 2017-03-25 ~gosc

Lasia to laska

my # 2017-03-25 mirnal

Czasami w liczbie pojedynczej - ***W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
M Y, I G N A C Y M O Ś C I C K I, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
wszem wobec i każdemu zasobna, komu o tern wiedzieć należy, wiadomem czynimy:***

Bułgaria # 2017-03-25 mirnal

Przed wojną - "Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, dotycząca współpracy intelektualnej, podpisana w Warszawie dnia 8 kwietnia 1935 r.". Zapewne lmn., to wówczas "Bułgaryj".

Dania # 2017-03-25 mirnal

"Gen. Wieniawa-Długoszowski późnym wieczorem na Krakowskiem Przedmieściu widziany był w towarzystwie kilku Danij..." - co oznacza to zdanie?
"A w mnogiej to już w ogóle... w co drugim zdaniu w przedwojennej gazecie można było znaleźć słowo "Danij": "Marszałek Piłsudski udał się z wizytą do Danij. Tydzień później z Danij do Polski z rewizytą przyjechał król Chrystian X..."" - Czyżby przed wojną nie było państwa "Dania", lecz w lmn. "Danie" (wg dzisiejszej pisowni)?
A z wizytą do Bułgarii jechano wówczas "do Bułgarji", czy "do Bułgaryj"?

barbaryzm # 2017-03-25 mirnal

Przedwojenny słownik Arcta ma dwa znaczenia -
1. Wyraz cudzoziemski w mowie ojczystej niepotrzebnie używany mogący być zastąpiony swojskim [i to jest sedno sprawy!]
oraz
2. Barbarzyństwo

stołek # 2017-03-25 ~gosc

Ja dodałbym jeszcze wariant nr 3- miejsce w Sejmie

parweniusz # 2017-03-25 ~gosc

"Shogun" James Clavell

paszczak # 2017-03-25 ~gosc

Gościu, jak ktoś ma na imię Ryjek - musi mieć ryjek: czyli dużą paszcę.

niemota # 2017-03-25 ~gosc

Wolnomyśliciel tak zwany.

truizm # 2017-03-25 ~gosc

Nie cały czas.

janusz # 2017-03-25 przekorny

zawsze jestem tutaj zalogowany, ergo zaskoczyło mnie to, że jednak nie O_o

janusz # 2017-03-25 ~gosc

Och, to jeno durnowata komedyja - ergo to nic nie znaczy. =)
P.S. Bynajmniej nie tłumaczę tej - osobliwej - osoby ("wyjątkowo" inteligentne dopuszczane są jej komentarze, a inne, mądrzejsze* - nie).

P.S. Jeśli to Ty - GA - jak mniemam - po pewnej nazbyt zawiłej, aczkolwiek cennej (tia, jeno dla niektórych =)) "eksperskości", napisz do mnie na kurnik (no, nic - wreszcie stworzysz konto - napisz do mnie, to bardzo ważne, żebyśmy się porozumieli ;|).

zagwozdka # 2017-03-25 ~gosc

Ja osobiście uważam, że pierwsza była kuta. Dlaczego? Ponieważ wczesne osobniki tego gatunku mogły być żyworodne a dopiero później na drodze ewolucji przekształcić się w zwierzęta jajorodne. No.ale cóż, co ja się znam :P to tylko takie moje domysły.

paszczak # 2017-03-24 ~gosc

Nie no, żeby utrzymywać, że Ryjek miał paszczę, trzeba być mocno zdesperowanym. Zaraz napisze,że Paszczak miał ryjek ...

janusz # 2017-03-24 ~gosc

Nieprawda. Niejeden, owszem, śmiał się i śmieje z niej w filmie "Robin Hood: Faceci w rajtuzach". :-p

truizm # 2017-03-24 ~gosc

"Gadająca kobieta"

To mężczyźni nie gadają?

wymowa # 2017-03-24 ~gosc

Ojapierdykam, a ten znowu...
Czy tam jest wymowa GŁOSEK czy WYRAZÓW. Jeśli GŁOSEK, to jakich hinduskich, spolszczonych głosek Ci brakuje?

Dania # 2017-03-24 ~gosc

Jasne, Danij w liczbie pojedynczej :D
A w mnogiej to już w ogóle... w co drugim zdaniu w przedwojennej gazecie można było znaleźć słowo "Danij":
"Marszałek Piłsudski udał się z wizytą do Danij. Tydzień później z Danij do Polski z rewizytą przyjechał król Chrystian X..."
"Wilimowski strzelił trzy gole Danij!"
"Gen. Wieniawa-Długoszowski późnym wieczorem na Krakowskiem Przedmieściu widziany był w towarzystwie kilku Danij..."
Mirnalu! Tyś lepszy niż kabaret!

pozamiatane # 2017-03-24 mirnal

"Moim zdaniem jest już "pozamiatane", choć oczywiście są szanse i będę walczył do końca - powiedział Kamil Stoch po piątkowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy".

Ucho # 2017-03-24 ~gosc

Jest taki serial czy coś o nazwie Ucho Prezesa xdd

Madera # 2017-03-24 mirnal

Mieszkańcy (wg mnie) - jeden Mader, dwaj Maderzy, pięciu Maderów; pani Maderka; maderski.

Madera # 2017-03-24 mirnal

A to jakaś oszczędność? Równie dobrze można byłoby sobie darować tysiące innych odmian.

kasba # 2017-03-24 ~gosc

<--- dokładnie też tu z tego powodu trafiłem, pozdrawiam. :)

następne >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...