SJP
Słownik SJP

Ostatnie zmiany (2016-07-06)

dodane:

styli
swedenborgianów

usunięte:

synergidów