SJP
Słownik SJP

subskrypcja

dopuszczalne w grach ✔

subskrypcja

1. emisja własna papierów wartościowych, z przeprowadzenia przez właściciela zapisów na zakup określonej liczby oferowanych papierów, np. akcji, obligacji;
2. pisemne zobowiązanie do nabycia akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych;
3. prawne zobowiązanie do nabycia określonej publikacji, często połączone z przedpłatą;
4. w informatyce: mechanizm, który wysyła na pobrane i skatalogowane uprzednio w bazie danych e-maile określone informacje, np. newslettery, oferty handlowe, informacje o nowościach na stronie;
5. w informatyce: korzystanie z takiego mechanizmu; subskrybowanie


komentarze:

~gosc # 2009-01-14

subskrypcja, ale subskrybent. gdzie tu sens?

~gosc # 2010-07-24

no właśnie... może ktoś biegły by to wyjaśnił

~gosc # 2012-04-13

Może chodzi o to, że subskrypcja najpopularniejsza jest w internecie, a tam są wszechobecne skrypty (script), stąd być może pomieszanie pojęć i tak już zostało. Wg mnie powinna być subskrybcja - subskrybent, a jeżeli już koniecznie subskrypcja , no to anlogicznie - subskrypent.

~gosc # 2013-06-15

To może jeszcze "subskrypuj"?

~gosc # 2013-06-15

Zacznijmy od tego, iż ten wyraz powinien był pisać się przez B, mianowicie: Subskrybcja - patrz: zapożyczenia. Według mię, jest to błąd, którego należy rychło skorygować.

~gosc # 2014-12-01

subscribe (ang.) - podpis
subskrypcja - podpis pod pismem/skryptem (czyt. zatwierdzenie, chęć otrzymywania określonych informacji)
subskrybent - osoba, która zatwierdziła chęć otrzymywania danych informacji - sub (pod) skryba (osoba kopiująca tekst)

wszystko się zgadza wg mnie

~gosc # 2015-02-22

Wyraz subskrypcja jest pisany przez "p", ponieważ w języku łacińskim (z którego wyraz się wywodzi) zaszło UPODOBNIENIE (po literze "b" następowała głoska bezdźwięczna, dlatego "b" zaczęto wymawiać i pisać jako "p".