SJP
SŁOWNIK SJP

ćwierci

dopuszczalne w grach (i)

ćwierć

ćwiartka;
1. jedna z czterech równych części czegoś;
2. połowa z przedniej lub tylnej części zabitego zwierzęcia;
3. w dawnej Polsce: jednostka objętości ciał sypkich równa jednej czwartej korca, czyli około 30 litrów


KOMENTARZE:

(brak)