SJP
SŁOWNIK SJP

X

łaskawe

dopuszczalne w grach (i)

łaskawy

1. okazujący łaskę; wspaniałomyślny, wielkoduszny, dobry;
2. będący wyrazem łaski, np. łaskawe spojrzenie; życzliwy, przyjazny;
3. słowo używane w zwrotach grzecznościowych, nadające wypowiedzi uprzejmy charakter;
4. przenośnie: łagodny, niedokuczliwy, niesurowy


KOMENTARZE:

(brak)