SJP
SŁOWNIK SJP

X

żerne

dopuszczalne w grach (i)

żerny

1. mogący pochłaniać i rozpuszczać pochłonięte drobnoustroje, np. komórka żerna;
2. dawniej:
a) dotyczący żeru, nadający się do zjedzenia;
b) łakomy, żarłoczny;
c) tuczny, tłusty;
d) tuczący


KOMENTARZE:

~gosc # 2012-04-28

Fagocyt (komórka żerna) - każda komórka zdolna do fagocytozy. W immunologii za fagocyty uważa się makrofagi i neutrofile, w mniejszym stopniu monocyty.
monocyty - brak znaczenia? karpowicz zapomniał przepisać.
neutrofile - następny bańko wchodzi w immunologę.tevex kiedy się opamiętasz? niedługo całą encyklopedię medyczną i nie tylko zaakceptujesz.