SJP
SŁOWNIK SJP

X

despot

dopuszczalne w grach (i)

despot

tytuł przysługujący władcom niektórych państw (czasem też członkom ich rodzin), zwłaszcza cesarzom bizantyjskim i władcom państwa serbskiego w XV wieku


KOMENTARZE:

mirnal # 2019-10-14

Nazwisko, np. Arkadiusz Despot - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, członek Państwowej Komisji Wyborczej 2019.
Do p. Despota, o Despocie, z Despotem, p. Despotowie/Despoty, do Despotów.