SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ekscepcji

dopuszczalne w grach (i)

ekscepcja

1. dawniej okoliczność umożliwiająca zawieszenie procesu sądowego lub odrzucenie powództwa;
2. dawniej: coś, co nie daje się objąć ogólną regułą; wyjątek


KOMENTARZE

(brak)