SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

frontom

dopuszczalne w grach (i)

front

1. przednia część; przód;
2. wychodząca na ulicę, reprezentacyjna część budynku;
3. miejsce działań wojennych walczących armii;
4. związek kilku armii objęty wspólnym dowództwem;
5. wspólna działalność w celu osiągnięcia wyznaczonego celu


KOMENTARZE

(brak)