SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

Huipil

nie występuje w słowniku


KOMENTARZE

charlie84 # 2024-07-07

Tradycyjny strój m.in. w Meksyku.

"Po po­wro­cie do ho­te­lu zaj­rza­ła do skle­pu z pa­miąt­ka­mi, gdzie jej uwagę zwró­cił hu­ipil z Oaxa­ca, który uzna­ła za naj­od­po­wied­niej­szy strój na wie­czór".