SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

konserwatorowi

dopuszczalne w grach (i)

konserwator

1. specjalista zajmujący się konserwacją dzieł sztuki, obiektów zabytkowych itp.;
2. specjalista nadzorujący urządzenia w fabryce, odpowiadający za ich stan techniczny i dokonujący ewentualnych napraw


KOMENTARZE

(brak)