SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

marazmie

dopuszczalne w grach (i)

marazm

1. zastój w jakiejś dziedzinie;
2. stan apatii i zobojętnienia; letarg;
3. stopniowy zanik tkanek i narządów lub obniżenie ich sprawności; uwiąd


KOMENTARZE

(brak)