SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

motykom

dopuszczalne w grach (i)

motyka

ręczne narzędzie rolnicze lub ogrodnicze w postaci kawałka metalowej płytki osadzonej na długiej rączce, służące do spulchniania ziemi, obsypywania roślin, usuwania chwastów itp.

-

Motykom

niedopuszczalne w grach (i)

Motyka

nazwisko polskie, m.in. Józef Motyka (1900-1984) - botanik


KOMENTARZE

(brak)