SJP
SŁOWNIK SJP

X

Negryty

niedopuszczalne w grach (i)

Negryci

grupa niskorosłych ludów autochtonicznych zamieszkujących południowo-wschodnią Azję


KOMENTARZE:

(brak)