SJP
SŁOWNIK SJP

X

Nowego Dworu

niedopuszczalne w grach (i)

Nowy Dwór

1. nazwa wielu miejscowości i ich części w Polsce;
2. nazwa wielu wsi na Białorusi;
3. nazwa dwóch wsi na Litwie;
4. wieś na Ukrainie;
5. wieś w Rosji


KOMENTARZE:

(brak)