SJP
SŁOWNIK SJP

odkupieniom

dopuszczalne w grach (i)

odkupić

1. kupić od kogoś coś, co zostało już raz sprzedane;
2. wynagrodzić komuś stratę, kupując mu przedmiot równoważny zgubionemu lub zniszczonemu;
3. wynagrodzić lub odpokutować krzywdę popełnione przez siebie lub kogoś; zadośćuczynić;
4. o Jezusie Chrystusie: przez swoją mękę i śmierć umożliwić ludziom zbawienie

odkupieniom

dopuszczalne w grach (i)

odkupienie


KOMENTARZE:

(brak)