SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

SQL-a

niedopuszczalne w grach (i)

SQL

skrót od: Structured Query Language - strukturalny język zapytań do baz danych


KOMENTARZE

(brak)