SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

superarbitrom

dopuszczalne w grach (i)

superarbiter

sędzia polubowny, rozstrzygający niezgodne opinie arbitrów


KOMENTARZE

(brak)