SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

TIFF-a

niedopuszczalne w grach (i)

TIFF

ang. Tag(ged) Image File Format, format zapisu plików graficznych wykorzystujący wiele metod kompresji


KOMENTARZE

(brak)