SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

XML-a

niedopuszczalne w grach (i)

XML

skrót od: Extensible Markup Language - uproszczony metajęzyk stworzony na podstawie metajęzyka SGML, stosowany do wymiany danych w Internecie


KOMENTARZE

(brak)