SJP
SŁOWNIK SJP

X

abbreviaturą

niedopuszczalne w grach (i)

abbreviatura

abrewiatura;
1. skróty stosowane w notacji muzycznej (np. b - bemol, # - krzyżyk);
2. system skrótów stosowany w starożytnych i średniowiecznych pismach;
3. w poligrafii: znak zastępujący jakiś wyraz (np. $)


KOMENTARZE:

(brak)