SJP
SŁOWNIK SJP

X

abrahamowi

dopuszczalne w grach (i)

abrahamowy

taki jak u Abrahama, charakterystyczny dla Abrahama

-

Abrahamowi

niedopuszczalne w grach (i)

Abraham

starotestamentowy założyciel narodu żydowskiego, w młodości noszący imię Ram ("wysoki"), później - Ab-Ram ("ojciec wielu"), nadane mu przez ojca; Bóg podczas objawienia nazwał go Abraham ("ojciec wszystkich")

-

Abrahamowi

niedopuszczalne w grach (i)

Abraham

imię męskie

-

Abrahamowi

niedopuszczalne w grach (i)

Abrahamowy

przymiotnik dzierżawczy - należący do Abrahama lub z nim związany


KOMENTARZE

(brak)