SJP
SŁOWNIK SJP

X

Achitofel

niedopuszczalne w grach (i)

Achitofel


KOMENTARZE

cckonrad1993 # 2010-06-21

Achitofel z Gilo - postać biblijna, doradca króla Izraela - Dawida, ojciec Eliama, według Hagadą największy mędrzec w Izraelu

imię Achtiofel stało się synonimem zdradliwego doradcy, wiarołomnego przyjaciela