SJP
SŁOWNIK SJP

adwajcie

dopuszczalne w grach (i)

adwajta

koncepcja monistycznej filozofii indyjskiej, według której dusza indywidualna tworzy nierozerwalną całość z brahmanem, a świat widzialny jest tylko jego odbiciem; adwaita


KOMENTARZE:

(brak)