SJP
SŁOWNIK SJP

X

agady

dopuszczalne w grach (i)

agada

część literatury talmudycznej zawierająca bajki, legendy, przypowieści; hagada

Hasło ze słownika wyrazów obcych

-

Agady

niedopuszczalne w grach (i)

Agada

Hagada;
1. część Talmudu obejmująca legendy, opowiadania, pouczenia moralne itp.;
2. opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu, czytana podczas święta Paschy


KOMENTARZE:

(brak)