SJP
SŁOWNIK SJP

X

aksonometrie

dopuszczalne w grach (i)

aksonometria

sposób przedstawiania figur przestrzennych na płaszczyźnie (tzw. rzutni aksonometrycznej) dowolnie ustawionej względem układu osi współrzędnych przestrzennych; rzutowanie równoległe; perspektywa równoległa


KOMENTARZE:

(brak)