SJP
SŁOWNIK SJP

X

aldermani

dopuszczalne w grach (i)

alderman

we wczesnośredniowiecznej Anglii: urzędnik stojący na czele shire


KOMENTARZE:

(brak)