SJP
SŁOWNIK SJP

allofony

dopuszczalne w grach

allofon

głoska różniąca się od innej głoski tylko cechą fonetyczną, a nie funkcją; wariant fonetyczny fonemu; alofon

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)