SJP
SŁOWNIK SJP

amorficzną

dopuszczalne w grach

amorficzny

1. bezpostaciowy, o nieokreślonych kształtach;
2. o języku: o słabo rozwiniętej strukturze morfemów gramatycznych;
3. w fizyce: niemający uporządkowanej struktury cząsteczek


KOMENTARZE:

(brak)