SJP
SŁOWNIK SJP

amorfizmami

dopuszczalne w grach (i)

amorfizm

1. bezpostaciowość, brak uporządkowanej budowy;
2. w literaturze: określenie zespołu cech literatury nowatorskiej, rezygnującej z klasycznych układów kompozycyjnych;
3. w fizyce: brak budowy krystalicznej w ciele stałym


KOMENTARZE:

(brak)