SJP
SŁOWNIK SJP

analogie

dopuszczalne w grach (i)

analogia

1. podobieństwo, zgodność pod pewnym względem;
2. przedmiot, pojęcie, zjawisko pełniące taką samą funkcję lub podobne do innego; odpowiednik


KOMENTARZE:

(brak)