SJP
SŁOWNIK SJP

annały

dopuszczalne w grach (i)

annały

roczniki historyczne opisujące zdarzenia chronologicznie i w każdej księdze zawierające wydarzenia z jednego roku


KOMENTARZE:

~gosc # 2018-07-23

słowo od łacińskiego annus

~gosc # 2018-07-24

Nie znam łaciny, natomiast wiem, że w angielskim występuje słowo <annals> i za pośrednictwem tego języka trafiło do Polski. Innymi słowy, mamy do czynienia z kolejnym anglicyzmem, który jednak zdołał się zadomowić w polszczyźnie.
Pomimo tego, powinniśmy unikać stosowania tego określenia, w zamian używając polskie odpowiedniki: <roczniki>, <kroniki>.
M176 / WC