SJP
SŁOWNIK SJP

antymonowodory

dopuszczalne w grach (i)

antymonowodór

bezbarwny, silnie trujący gaz o nieprzyjemnym zapachu; podczas ogrzewania rozkłada się wybuchowo na antymon i wodór; stybina


KOMENTARZE:

(brak)