SJP
SŁOWNIK SJP

X

antytezom

dopuszczalne w grach (i)

antyteza

1. twierdzenie przeciwne do tezy,
2. kontrast, przeciwieństwo,
3. w literaturze zabieg stylistyczny, polegający na zestawieniu dwóch przeciwnych znaczeniowo segmentów wypowiedzi


KOMENTARZE:

(brak)