SJP
SŁOWNIK SJP

archiwistyk

dopuszczalne w grach

archiwistyka

dziedzina wiedzy obejmująca organizację archiwów, metody gromadzenia w nich danych, konserwację zbiorów itp.


KOMENTARZE:

~gosc # 2017-01-11

Archiwistyk to według prof. Chorążyczewskiego teoretyk archiwistyki pracujący na uczelni.